Degerlerimiz

İşyerindeki değerlerimiz, kurum yetkililerini ve yöneticilerini her bir hastaya ve ailelerine, tıbbi hizmet ve merkezlerin sağlayıcılarına, hissedarlarına ve iş ortaklarına ve kurum sahiplerinin çalışanlarına karşı harekete geçiren katı bir taahhüttür.

Hastalar için:

Mümkün olan en iyi tıbbi sonuçları sağlamak için her hastayı en üst düzeyde profesyonellikle tedavi ediyoruz.
Hasta bilgilerinin mahremiyetine ve gizliliğine mutlak bağlılık.

Tıbbi hizmet sağlayıcılar:

Verilen hizmetin niteliğine, bilgi düzeyine ve tıbbi deneyime tam saygı gösterilmesi ve bu hizmetin düzeyinin ve deneyimin hastalar ve hizmetten yararlananlar için şeffaf ve önyargısız olarak beyan edilmesi.

Kurumun çalışanları:

Çalışanlarımızın katkılarını ve organizasyonun amaçlarına hizmet etme arayışlarını tanırız. İnsan unsurunun yetiştirilmesi ve geliştirilmesinin, çalışma koşullarımızın ve çevrenin iyileştirilmesinin gerekliliğine olan inancımız. Kurumun ve hizmetlerinin performansını iyileştirmek.

görev

Türkiye'de tedavi sağlayıcılara hasta akını. Kaliteli sağlık hizmetlerini ihtiyacı olan kurum ve kişilere pazarlayarak.

görüş

Türkiye'deki en iyi tıbbi uzmanlık ve kadroları tek bir ağda toplayarak en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak, bu hizmeti hastalara sunmak ve Türkiye'de tedavi için transfer etmek.

TOP